Ældre Sagen Them

Them Lokalbestyrelse er udskilt fra Silkeborg Lokalbestyrelse og stiftet den 24 feb. 1999.
Januar 2012 er der 830 medlemmer i Them området..

Nogle af de aktiviteter vi har på programmet er:
EDB kurser
Vi kører videre med vore kurser i: PC Kursus 1 og 2, Internet og Mail 1og 2, Billedbehandling
1 og 2 i vore nye undervisningslokaler. Datastuen Lyngvej 2. Sejs Silkeborg
Er du interesseret, så kontakt kursusadministrator Birgit Andersen på
tlf. 2534 2378 mandag til torsdag, mellem kl. 16 og 18.

Demenscafe
Første tirsdag i hver måned kl.14-16.30 på
Toftebjerg medborgerhus i Them. Det er for demente og hjælper samt pårørende kan mødes omkring sang, spil og andre aktiviteter. Det er Barthe Risom Holst i stedet 40300763 barthe@risomholst.dk og Aase Tange Mark tlf.86825201/29292212.


Lektiecafe.
Hver onsdag eftermiddag efter normal skoletid i samarbejde med formand for Skolebiblioteket Charlotte Torp Frisholm Skole i Them. Jette Rohde og hendes medhjælper tager sig af dette tlf.86848209.


Socialhumanitært område: Vil du være besøgsven eller ønske Frivilligt socialt arbejde.
Mange mennesker oplever desværre med alderen, at venner og familie falder fra og måske også at helbred og mobilitet ikke helt er, hvad det har været. Derfor kan der opstå behov for at få nye venner. Men et dårligt helbred kan samtidig være en hindring for at komme ud og være sammen med andre.


Ældre Sagens frivillige har netop fokus på den kendsgerning, at alle mennesker har behov for en god og menneskelig kontakt. Derfor giver vi gerne en håndsrækning til mennesker, som ønsker kontakt til en enkelt frivillig – eller til mennesker, som ønsker en hjælpende hånd til selv at komme ud og være sammen med andre. Vi har mange forskellige tilbud, der kan være med til at gøre hverdagen gladere og mere tryg.

Vi vil altid gerne være flere frivillige, og vi har mange spændende opgaver.

Interesserede er meget velkomne til at kontakte os og høre mere.

Kontakt

  • https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/them/kontakt
  • 8635 Them

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk