Find hjælp

Der er en bred vifte af frivillige sociale tilbud i vores kommune. Tilbuddene henvender sig til borgere med forskellige behov og problemstillinger. Vi har udarbejdet "find hjælp, der nemt giver et overblik over sociale tilbud, hvor de fleste er baseret på frivillighed. 
Målet for guiden er at gøre det nemt at finde tilbud, som passer til den enkeltes behov og situation.

Guiden henvender sig til borgere, som søger hjælp og støtte fra foreningerne samt pårørende, foreninger eller kommunens ansatte, sagsbehandlere og andre fagfolk, som kan have brug for at henvise borgere til frivillige sociale tilbud.

Kontakt os gerne, hvis du kender til et tilbud, som skal tilføjes guiden, eller hvis du har rettelser til et tilbud eller en forening, som du er bruger af eller frivillig på.

Onlinetilbud

Ensomhed Ældre

Aktivitetscentre for ældre

Hvis du er senior i Silkeborg Kommune, er der mange muligheder for at blive en del af et fællesskab

Bisidder

Føler du dig usikker over at skulle have kontakt med myndighederne om svære livsforhold? En bisidder kan hjælpe og støtte dig.

Familie og forældrerollen

Find hjælp til din familie eller dig selv som forælder.

Fysisk aktivitet

Find sammenhold med fysisk aktivitet som fællesnævner.

Genbrugsbutikker

Her finder du en oversigt over genbrugsbutikkerne i Silkeborg Kommune

Integration

Kreativt arbejde

Kvinder

Tilbud KUN henvendt til kvinder

Mentortilbud

Mænd

Tilbud KUN henvendt til mænd

Patientforeninger

Religion

Social og Humanitær

Tilbud i omkringliggende kommuner

Hvis du bor udenfor Silkeborg Kommune, er der også hjælp at få i dit lokalområde

Veteraner

Ældreområdet

Ensomhed Alle

Ensomhed Ung

Besøgstjenester

En hjælp til dig der oplever ensomhed eller social isolation.

Børn og unge

Støtte og rådgivning specielt rettet til børn og unge

Fritidstilbud til børn og unge med funktionsnedsættelser

Fællesskaber

Handicap

Tilbud speciel henvendt til dig der har et handicap

International humanitarisme

Kriserådgivning

Lektiehjælp

Misbrug og afhængighed

Pårørende til psykisk sårbare

Rådgivning, støtte og netværk for pårørende til psykisk sårbare

Psykiatriforeninger

Tilbud til psykisk sårbare

Selvhjælp

Spejderorganisationer

Venneforeninger, Ældreområdet

Væresteder

Økonomi og Jura

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk