Companies starting with A

Aarhusbakkens Pensionistforening

Pensionistforening.

ACA - voksne børn af alkoholikere og andre dysfunktionelle familier

Et fællesskab af kvinder og mænd, der deler erfaring, styrke, håb og kærlighed for at blive raske efter de katastrofale følger af at være vokset op i et alkoholisk eller dysfunktionelt hjem.

Adventistkirken

Adventistkirken i Silkeborg er engageret i forskellige sociale indsatser.

AFS Interkultur, Silkeborg Lokalforening

AFS Interkulturs lokalforeninger ledes og drives udelukkende af frivillig, ulønnet arbejdskraft. Det er de frivillige, der i det daglige har kontakten med AFS'ere og værtsfamilier. Det er de frivillige, som foretager interview og hjemmebesøg.

Aktion Børnehjælp

I henhold til FN's konvention om Barnet Rettigheder, er det foreningens formål at forbedre forholdene for børn i udviklingslandene, især i Indien og Afrika. Både hvad angår uddannelse, sundhed og sociale forhold.

Aktive Diabetikere

Vi afprøver nye vaner, hjælper hinanden og udveksler erfaringer.

Aktive Seniorer Silkeborg

Pensionistforening.

Al-anon Familiegrupper

Hjælp og håb for familier og venner til alkoholikere.

Alderslyst Action

Alderslyst Action er en årlig kulturfest i Silkeborg, som afvikles i den sidste uge af skolernes sommerferie ved beboerhuset på Kejlstrupvej 51.

Alderslyst Gymnastikforening

Foruden de mange motionsmuligheder i AG, lægger vi vægt på, at være en folkelig forening, hvor det gode kammeratskab og fællesskab går hånd i hånd med den sunde og sjove motion.

Alzheimerforeningens lokalforening Østjylland

Foreningens formål er bekæmpelse og behandling af demenssygdomme, at bedre vilkårene for patienter og pårørende bla. ved at støtte forskning, samt oplyse og rådgive om demenssygdomme. Bestyrelsen er sammensat af pårørende til demente, fagpersoner og forskere, så formålet tilgodeses bedst

Anonyme Alkoholikere

Der er AA grupper alle ugens dage i Silkeborg, der mødes på forskellige lokationer og på forskellige tidspunkter på dagen. 
 
Har du brug for hjælp vedr. alkoholproblemer. kan du ringe til os på tlf. 70 10 12 24 alle dage fra kl. 8.00-24.00 eller skrive til kontakt@anonyme-alkoholikere.dk. Du får svar indenfor 24 timer. 
 
 
 

Ans-Grønbæk Pensionistforening

Pensionistforening.

Arabiske Klub Silkeborg

En forening for flygtninge fra Syrien med muslimsk kulturbaggrund.

Autismeforum Silkeborg

Hvem er vi? Vi er en lokalafdeling af Landsforeningen Autisme. Foreningens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med autisme spektrum forstyrrelser, herunder infantil autisme og Aspergers syndrom. De fleste af vores medlemmer er forældre til børn med ASF.

Avalon Game Club

For dig, der har lyst til at spille alle former for rollespil eller ønsker at spille Magic: The Gathering og brætspil.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk