Companies starting with B

Balle Sogns Pensionistforening

En forening med masser af arrangementer – udflugter, foredrag, krolf, bowling og meget andet.

Barnets Ven (Red Barnet Ungdom)

For børn i alderen 6-12 år, der har brug for en ung (18-30 år) at være sammen med. 

Bedre Psykiatri

VI HJÆLPER DIG, SÅ DU KAN HJÆLPE DINE.
Vi afholder cafémøder for pårørende med en oplægsholder og efterfølgende samtale den første tirsdag i hver måned.

Behandlosordentligt

”Behandl os ordentligt ” er en græsrodsbevægelse som kæmper en kamp for arbejdsløse, sygeramt, kontanthjælpsmodtagere.

Bipolar Silkeborg

Velkommen til foreningen for bipolare i Silkeborg!

Vi mødes hver tirsdag fra kl. 19-21. Pt. er vi ca. 10 medlemmer aldersmæssigt fordelt fra 24-67 år - der er også plads til dig! 

Vi glæder os til at se dig! 

Birkebos Venner

Pensionistforening.

Blå Kors

Blå Kors Danmark (BKD) er en kristen, social organisation, som har en bred vifte af tilbud til alkoholmisbrugere og deres pårørende. Vi tilbyder rådgivning, undervisning, behandling og støtte alt efter behov. Målgruppen er de flere end 250.000 danskere med alkoholproblemer, samt deres pårøre

Blichers banden - unge med social angst

 

Klubaften hvor personer - især unge - med sociale problemstilllinger kan hygge sammen med hinanden og de frivillige.

Borgerrådgiver ved Silkeborg Kommune

Hos borgerrådgiveren kan du få hjælp til at forstå en afgørelse fra kommunen eller finde ud af, hvordan du skal komme videre med en problemstilling. Borgerådgiveren kan også hjælpe med at få genskabt den gode dialog med kommunen.

Bostøtte ved Silkeborg Kommune

Bostøtte kræver visitation fra Silkeborg Kommune.

Brevkassen Spiseforstyrrelser & Selvskade

Skriv et anonymt brev med dine spørgsmål eller bekymringer. Brevkassen er for pårørende og for dig, der mærker, at tanker om mad, krop og træning fylder for meget. Du kan også skrive til Brevkassen, hvis du har en spiseforstyrrelse eller skader dig selv.

Broen Silkeborg

BROEN – en forening, der hjælper udsatte børn til et aktivt fritidsliv.

Bydelsmødre

Projektet Bydelsmødre hjælper kvinder med etnisk minoritetsbaggrund til at blive aktive medborgere i det danske samfund.

Børnegruppe i Familie- og Ungekontakten

Børnegruppen er et tilbud til børn og unge der er pårørende af psykisk sårbare. Henvender sig til aldersgruppen 10-17 årige.

Børns vilkår

Når lynet slår ned i barndommen. Når et fællesskab ikke er for alle. Skilsmisse.

Børns Voksenvenner Silkeborg

En voksenven er en børneglad, ansvarsfuld person, der har overskud og lyst til frivilligt og ulønnet at glæde et barn med sit nærvær.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk