Companies starting with D

Dansk Blindesamfund

Vidste du • At Dansk Blindesamfund er en landsdækkende forening af blinde og svagsynede med ca. 12.000 medlemmer. • At foreningens formål først og fremmest er at varetage blinde og svagsynedes interesser og sikre den enkelte størst mulig selvbestemmelse over eget liv

Dansk Handicapforbund

Målsætningen for Dansk Handicap Forbund’s arbejde er et samfund for alle. Det er en brugerstyret organisation af mennesker med fysisk handicap.

Danske Seniorer Funder

Seniorforening.

Danske Sømands- og Udlandskirker

Danske Sømands og Udlandskirker, DSUK, blev stiftet 1. januar 2004 som følge af en fusion mellem Dansk Kirke i Udlandet og Dansk Sømandskirke i fremmede Havne.

De grønne pigespejdere Silkeborg

At være grøn pigespejder i Silkeborg er ... at deltage i et godt fælleskab i enhederne, med mange spændende spejdermuligheder i den skønne natur.

De Unge Seniorer

Nyt tiltag i Bryrup og Them!

Den blå elastik

Hjertemotion på mountainbike

Den rullende kagemand- fødselsdagshjælp fra Mødrehjælpen

Alle børn skal have mulighed for at blive fejret af vennerne.
Vil du gerne give dit barn en festlig fødselsdag, men har svært ved at få enderne til at nå sammen? Mødrehjælpens fødselsdagshjælp Den Rullende Kagemand giver dig mulighed for at søge om bidrag til fødselsdagsfesten.

Depressionsforeningen Silkeborg

Midlertidigt nedlagt, der henvises til: http://depressionsforeningen.dk/

DFH Frivillignet Silkeborg

Dansk Flygtningehjælps frivillignet Silkeborg...

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

DFUNK er en ungdomsorganisation, der arbejder for at forbedre flygtninges vilkår i Danmark og internationalt.

Diabetesforeningen Silkeborg

I Diabetesforeningen ønsker vi at hjælpe dig, der på den ene eller anden måde er berørt af diabetes. Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål og give dig nogle redskaber til ikke bare at "leve med" diabetes - men til at leve godt med diabetes.

Digitale Venner ved Gigtforeningen

Digitale Venner er for dig, som har lyst til at tale med et andet menneske, der lever med en gigtsygdom.

DUI Leg og Virke Silkeborg

DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig, idébetonet børne- og ungdomsorganisation, der bygger på arbejderbevægelsens grundholdninger.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk