Companies starting with L

Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød

Find adresser og programmer for de lokale afdelinger på Landsforeningens hjemmeside. Det nærmeste tilbud for borgere i Silkeborg findes i Århus.

Lavia Aarhus

Klik ind på Lavia Aarhus's hjemmeside.

Lavia Viborg

Klik ind på Lavia Viborgs hjemmeside.

Lektiehjælp Ældre Sagen Them

Lektiecafé på Frisholm Skole.

Lektieven

Lektievenner ved Red Barnet er et tilbud til børn i skolealderen 2.-9. klasse

Linå Sogns Pensionistforening

Foreningens formål er at samle sogns borger til møder og udflugter af både oplysende og underholdende art.

Livslinjen

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen.

Lokalforeningen Sind

Det er foreningens formål at være med til at skabe større forståelse og tolerance i vort samfund for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende, samt at tage og støtte initiativer for sindslidende med henblik på trivsel, forebyggelse og helbredelse.

Lynghjælperne

Frivillige ved Sejs-Svejbæk Kirke danner ramme for fællesskab og koordinerer arrangementer i tilknytning til kirken.

Lysbros Venner

Lysbro’s Venner byder på god fornøjelig underholdning for Lysbro Plejecenters beboere, deres pårørende, venner og medlemmer af foreningen og alle som har lyst til en glad aften.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk