Companies starting with S

Samværscafé Kjellerup

Har du hukommelsesbesvær, er du pårørende eller ven og vil vide mere om demens, kan du have glæde af at aflægge cafeen et besøg.

Samværscafé Silkeborg

Har du hukommelsesbesvær, er du pårørende eller ven og vil vide mere om demens, kan du have glæde af at aflægge cafeen et besøg.

Sandgårdsparkens Bruger- og Venneforening

Bruger og Venneforeningen arbejder på at udbygge kontakten mellem plejecentret og egnens beboere.

Schultz Vågetjeneste

Vågekonerne yder menneskelig støtte gennem f.eks. - at være tilstede - at skabe ro omkring et dødsleje - at trøste og berolige i den sidste tid - at aflaste familie, der har påtaget sig at passe den døende derhjemme

Scleroseforeningens Lokalafdeling Silkeborg

Lokalafdelingen Silkeborg har 3 hovedformål: - At skabe synlighed lokalt - At opnå lokalpolitisk indflydelse - At lave sociale aktiviteter for Scleroseramte og pårørende og at støtte Scleroseramte i, at leve et godt liv med Multipel Sclerose.

Sejling Pensionistforening

Pensionistforening.

Sejs Guldagerklub

Pensionistforening.

Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Sejs-Svejbæk Idrætsforening tilbyder handicapfodbold

Selvhjælp Silkeborg

At møde andre der står med de samme svære udfordringer i livet som ens egne giver en dyb følelse af at blive forstået. Herudover er man også til stor gavn for de andre i gruppen, fordi man kan dele ud af egne erfaringer omkring det fælles emne.

Selvhjælp Silkeborg - Pårørende til psykisk sårbare

Som pårørende til psykisk sårbare, får du hos Selvhjælp Silkeborg mulighed for at møde ligesindede, dele erfaringer, modtage hjælp og støtte andre.

Senior Talent Forum/ Kreaklubben

Kreaklubben er en elevforening for Den Kreative Skole, som består af elever og forældre til elever på Den Kreative Skole. Senior Talent Forum er medlem af Kreaklubben, og henvender sig til seniorer og pensionister.

Serup Pensionistforening

Pensionistforening.

Silkeborg Kalders Pigepanel

Silkeborg Kalders Pigepanel er et netværk for kvinder mellem 20 og 40 år, der enten er flyttet til Silkeborg Kommune, eller blot overvejer det.

Silkeborg Kirke

Silkeborg Kirke er en levende kirke, og mange af vores arrangementer og aktiviteter bygger på frivillige kræfter. Vil du være med i fællesskabet?

Silkeborg Kirkes telefontjeneste

Silkeborg Kirke opstarter en telefontjeneste. Her kan du enten bede om at blive ringet op med jævne mellemrum eller melde dig som telefonven.

Silkeborg Krisecenter

Er du kvinde og bliver du udsat for fysisk eller psykisk vold i dit parforhold? Vi har døgnåbent. Du kan altid kontakte os på 89 70 35 00 eller komme direkte til døren.

Silkeborg Oasekirke

I Silkeborg Oasekirke kan du finde fællesskab og hente hjælp, når du oplever, at livet er ensomt, svært og barskt.

Silkeborg Orienteringsklub

Silkeborg Orienteringsklub har et meget alsidigt træningsprogram ugen igennem hele året - og det er for hele familien.

Silkeborg Retshjælp

Silkeborg Retshjælp giver dig gratis hjælp til løsning af juridiske problemer.

Silkeborg Roklub

Silkeborg Roklubs Handicapafdeling har til formål at tilbyde handicappede træning i romaskiner, styrketræning, og for nogles vedkommende, også roinstruktion.

Silkeborgchatten for unge

Silkeborgchatten er et mødested på nettet hvor unge mellem 10 og 23 kan chatte anonymt med en chatrådgiver fra Silkeborg Kommune.

SilkeborgGuiderne

Silkeborgguiderne er en forening af frivillige guider.

Sind Pårørenderådgivning

Rådgivning ved psykolog i Silkeborg tirsdag i ulige uger fra kl. 15-17 eller efter aftale. For alle der er pårørende til en person med en psykisk sygdom. Tilbuddet er gratis. Samtalerne er både åbne for børn, unge og voksne pårørende.

Sind Ungdom

Vi rummer det hele. Sind Ungdom tilbyder et frirum til unge psykisk sårbare og unge pårørende, hvor man kan lære af hinanden og bryde med ensomhed og tomrum.

Sind-nettet

SIND-NETTET formidler kontakt mellem en frivillig besøgsven – også kaldet en frivillig støtte- og kontaktperson – og en borger, der ønsker at modtage besøg.

Sinding Pensionistforening

Pensionistforening.

Sjælesorg

Sjælesorg betyder omsorg for sjælen, og er en gratis fortrolig samtale med en præst.

Solgårdens brugerråd

I Brugerrådet er der 6 personer som er engageret i at lave fællesarrangementer hver anden onsdag.

Soroptimisterne Silkeborg

Soroptimist International er en verdensomspændende organisation af kvinder i erhverv, der arbejder for at forbedre liv og status for kvinder og piger.

SOS Børnebyerne

SOS Børnebyerne arbejder for at give forældreløse og udsatte børn en tryg barndom.

Spejderlopper

Spejderlopper på Hagemannsvej. Åben hver mandag kl. 15-17

Spor

Landsforeningen Spor er en bruger- og interesseorganisation for voksne med senfølger af seksuelt misbrug i barndommen og ungdommen.

Stomiforeningen COPA

Foreningens formål er at varetage interesser for stomi- og reservoiropererede samt personer med sygdomme der kan føre til anlæggelse af stomi/reservoir.

Stop Madspild Silkeborg

Stop Madspild Silkeborg er en non-profit, humanitær forening, og vores formål er at indsamle overskudsfødevarer og fordele dem blandt socialt trængte mennesker.

SUP for alle

Hjælper børn og voksne m. stress, ptsd, angst, et fysisk handicap mfl til øget velvære via stand up paddling.

Synslinjen

Synslinjen er en gratis telefonrådgivning, der kan give støtte og vejledning til mennesker, der får en alvorlig synsnedsættelse eller er bange for at miste synet.
Vi giver også støtte og vejledning til pårørende og fagpersoner.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk