Ældreområdet

Aarhusbakkens Pensionistforening

Pensionistforening.

Aktive Seniorer Silkeborg

Pensionistforening.

Alzheimerforeningens lokalforening Østjylland

Foreningens formål er bekæmpelse og behandling af demenssygdomme, at bedre vilkårene for patienter og pårørende bla. ved at støtte forskning, samt oplyse og rådgive om demenssygdomme. Bestyrelsen er sammensat af pårørende til demente, fagpersoner og forskere, så formålet tilgodeses bedst

Ans-Grønbæk Pensionistforening

Pensionistforening.

Balle Sogns Pensionistforening

En forening med masser af arrangementer – udflugter, foredrag, krolf, bowling og meget andet.

Birkebos Venner

Pensionistforening.

Danske Seniorer Funder

Seniorforening.

De Unge Seniorer

Nyt tiltag i Bryrup og Them!

Digitale Venner ved Gigtforeningen

Digitale Venner er for dig, som har lyst til at tale med et andet menneske, der lever med en gigtsygdom.

Ensomhed blandt ældre- kommunale tilbud

Nye undersøgelser viser, at op mod hver fjerde ældre over 65 år i Danmark oplever at føle sig ensom enten ofte eller af og til. Silkeborg Kommune tager del i kampen mod ensomhed.

Grauballe Pensionistforening

Pensionistforening.

Guldalderklubben Sejs og Linå

Foreningens  formål er at samle ældre borger til møder til oplysende og underholdende art.
Afholdes i Kirkesalen i Sejs kirke.

 

Hjælp til it og nem-id for ældre

Hvis du som senior har brug for computer hjælp og nem-id.

Kragelund Pensionistforening

Pensionistforening.

Linå Sogns Pensionistforening

Foreningens formål er at samle sogns borger til møder og udflugter af både oplysende og underholdende art.

Lynghjælperne

Frivillige ved Sejs-Svejbæk Kirke danner ramme for fællesskab og koordinerer arrangementer i tilknytning til kirken.

Lysbros Venner

Lysbro’s Venner byder på god fornøjelig underholdning for Lysbro Plejecenters beboere, deres pårørende, venner og medlemmer af foreningen og alle som har lyst til en glad aften.

Marienlund Café og Åben Center

Du kan bl.a. deltage i en spisegruppe, henvist fra en forebyggende medarbejder.

Nørrevang Pensionistforening

Pensionistforening.

Parkinsonklubben Silkeborg

Formålet er at støtte parkinsonpatienter og deres pårørende med de problemer, der opstår af sygdommen og dens forløb. At forbedre vore vilkår ved såvel kollektiv som individuel støtte.

Røde Kors Silkeborg

Røde Kors Silkeborg har et væld af aktiviteter og hjælpetilbud, bl.a. familievenner, familienetværk, netværk for voldsramte kvinder og meget mere.

Røde Kors´ besøgstjeneste Silkeborg

Giv dig selv og en ældre borger livskvalitet.

Samværscafé Kjellerup

Har du hukommelsesbesvær, er du pårørende eller ven og vil vide mere om demens, kan du have glæde af at aflægge cafeen et besøg.

Samværscafé Silkeborg

Har du hukommelsesbesvær, er du pårørende eller ven og vil vide mere om demens, kan du have glæde af at aflægge cafeen et besøg.

Schultz Vågetjeneste

Vågekonerne yder menneskelig støtte gennem f.eks. - at være tilstede - at skabe ro omkring et dødsleje - at trøste og berolige i den sidste tid - at aflaste familie, der har påtaget sig at passe den døende derhjemme

Sejling Pensionistforening

Pensionistforening.

Sejs Guldagerklub

Pensionistforening.

Senior Talent Forum/ Kreaklubben

Kreaklubben er en elevforening for Den Kreative Skole, som består af elever og forældre til elever på Den Kreative Skole. Senior Talent Forum er medlem af Kreaklubben, og henvender sig til seniorer og pensionister.

Serup Pensionistforening

Pensionistforening.

Silkeborg Kirkes telefontjeneste

Silkeborg Kirke opstarter en telefontjeneste. Her kan du enten bede om at blive ringet op med jævne mellemrum eller melde dig som telefonven.

Sinding Pensionistforening

Pensionistforening.

Sjælesorg

Sjælesorg betyder omsorg for sjælen, og er en gratis fortrolig samtale med en præst.

Synslinjen

Synslinjen er en gratis telefonrådgivning, der kan give støtte og vejledning til mennesker, der får en alvorlig synsnedsættelse eller er bange for at miste synet.
Vi giver også støtte og vejledning til pårørende og fagpersoner.

Telefonkaffe

I Telefonkaffe ringer du sammen med én, der også har lyst til at lære et andet menneske at kende over telefonen.

Telefonkæde for ældre

Rosengårdcentret tilbyder seniorer 60 + bosiddende i Silkeborg Kommune at blive tilmeldt en telefon-kæde. At være i en telefonkæde betyder, at du hver dag året rundt på et bestemt tidspunkt af dagen - normalt mellem kl. 8.30 og 9.30 - bliver ringet op af en frivillig.

Them Pensionistforening

Pensionistforening.

Thorning Byportal

Nyheder, facts og turistinformation om Thorning by og omegn - samt info for områdets borgere. Thorning er centrum i Jylland. Tæt på alt, kort til alt og har alt... Gå ind på hjemmesiden og se informationerne.

Thorning Seniorklub

Seniorklub.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk