Ensomhed Ældre

For dig der er senior og som gerne vil finde et fællesskab. Hvis du har brug for vejledning, kan du skrive til os på kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk og vi kan hjælpe dig med at finde det rette sted. 

Aarhusbakkens Pensionistforening

Pensionistforening.

Aktive Diabetikere

Vi afprøver nye vaner, hjælper hinanden og udveksler erfaringer.

Aktive Seniorer Silkeborg

Pensionistforening.

Bostøtte ved Silkeborg Kommune

Bostøtte kræver visitation fra Silkeborg Kommune.

Centerrådet for Rosengårdcenteret

Centerrådet sikrer at der er et bredt udbud af aktiverende og forebyggende tilbud efter brugernes ønske.

Centerrådet Virklund Plejecenter

Vi driver aktivitetscentret på Virklund Plejecenter.

Digitale Venner ved Gigtforeningen

Digitale Venner er for dig, som har lyst til at tale med et andet menneske, der lever med en gigtsygdom.

Ensomhed blandt ældre- kommunale tilbud

Nye undersøgelser viser, at op mod hver fjerde ældre over 65 år i Danmark oplever at føle sig ensom enten ofte eller af og til. Silkeborg Kommune tager del i kampen mod ensomhed.

Folkekirken i Silkeborg

Folkekirken i Silkeborg er fuld af fællesskaber og du er velkommen.

Fællesspisning ved Silkeborg Oasekirke

Vi indbyder til fællesspisning ca. en gang om måneden. Det er altid en fredag aften kl. 17.30-20.

Hjerneskadeforeningen

Tilbud om samvær og aktiviteter for senhjerneskadede i Silkeborg kommune.

Høreforeningen

Arbejder bl.a. for at sikre de høreskadede/hørehandicappede de bedste vilkår og sikre tilgængelighed for høreskadede/hørehandicappede overalt i kommunen.

Idræt om Dagen

Et mekka af forskellige aktiviteter og fællesskab for dig, der har tid til at dyrke idræt i dagtid.

KFUM/K Familieklubben

Fællesskab for forældre fra ca. 50 år.

KFUM/K Silkeborg- Fredagstræf

Fredagstræf er for alle voksne fra ca. 45 år.

KFUM/K Silkeborg- Tro og Liv

Vi er en gruppe voksne (fra 40 år) som har et fællesskab i KFUM og KFUK i Silkeborg under navnet ”Tro & Liv”.

KFUM/KFUK Kjellerup- Familieleg

Familieleg er et tilbud, hvor børn og voksende inviteres til leg, samtale, musik og kreativitet!

Kirkernes Sociale Arbejde

Vi giver en hånd til dig, som har brug for hjælp og støtte indenfor områder som: Familiehjælp, Praktisk hjælp, Økonomisk rådgivning samt Medvandring.

KvindeCaféen

KvindeCaféen er et åbent dagstilbud til kvinder. Ensomhed og utryghed kan være store daglige udfordringer for mange kvinder, især hvis man også står alene med ansvaret for børn. 
KvindeCaféen vil give kvinder mulighed for at opbygge relationer og blive en del af et godt fællesskab.
Samtidigt vil nydanske kvinder få mulighed for at komme på sporet af den kultur og de normer, der er i Danmark.

Lektiehjælp Ældre Sagen Them

Lektiecafé på Frisholm Skole.

Lynghjælperne

Frivillige ved Sejs-Svejbæk Kirke danner ramme for fællesskab og koordinerer arrangementer i tilknytning til kirken.

Marienlund Café og Åben Center

Du kan bl.a. deltage i en spisegruppe, henvist fra en forebyggende medarbejder.

Middag på tværs

Vi har brug for frivillige til forskellige opgaver i.f.m. fælles arrangementer i Silkeborg Kirke.

Mænds Mødesteder

Mænds Mødesteder er non-profit og ikke-kommercielle mødesteder, de er tilgængelig for alle mænd og deres primære formål er at skabe et trygt og venligt miljø, hvor mænd kan være sammen om meningsfulde projekter i deres eget tempo og i selskab med andre mænd.

Mødestedet

Mødestedet ”Åbent værested for sindslidende”.

NEFOS- netværket for selvmordsramte

NEFOS er en frivillig, landsdækkende organisation, der yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling. Dette kan være alt fra trussel om selvmord til den aktuelle selvmordshandling.

OK-Klubben Silkeborg

Pensionistforening.

Parkinsonklubben Silkeborg

Formålet er at støtte parkinsonpatienter og deres pårørende med de problemer, der opstår af sygdommen og dens forløb. At forbedre vore vilkår ved såvel kollektiv som individuel støtte.

Røde Kors Silkeborg

Røde Kors Silkeborg har et væld af aktiviteter og hjælpetilbud, bl.a. familievenner, familienetværk, netværk for voldsramte kvinder og meget mere.

Røde Kors´ besøgstjeneste Silkeborg

Giv dig selv og en ældre borger livskvalitet.

Samværscafé Kjellerup

Har du hukommelsesbesvær, er du pårørende eller ven og vil vide mere om demens, kan du have glæde af at aflægge cafeen et besøg.

Samværscafé Silkeborg

Har du hukommelsesbesvær, er du pårørende eller ven og vil vide mere om demens, kan du have glæde af at aflægge cafeen et besøg.

Selvhjælp Silkeborg - Pårørende til psykisk sårbare

Som pårørende til psykisk sårbare, får du hos Selvhjælp Silkeborg mulighed for at møde ligesindede, dele erfaringer, modtage hjælp og støtte andre.

Silkeborg Kirkes telefontjeneste

Silkeborg Kirke opstarter en telefontjeneste. Her kan du enten bede om at blive ringet op med jævne mellemrum eller melde dig som telefonven.

Sind Pårørenderådgivning

Rådgivning ved psykolog i Silkeborg tirsdag i ulige uger fra kl. 15-17 eller efter aftale. For alle der er pårørende til en person med en psykisk sygdom. Tilbuddet er gratis. Samtalerne er både åbne for børn, unge og voksne pårørende.

Sjælesorg

Sjælesorg betyder omsorg for sjælen, og er en gratis fortrolig samtale med en præst.

Telefonkaffe

I Telefonkaffe ringer du sammen med én, der også har lyst til at lære et andet menneske at kende over telefonen.

Telefonkæde for ældre

Rosengårdcentret tilbyder seniorer 60 + bosiddende i Silkeborg Kommune at blive tilmeldt en telefon-kæde. At være i en telefonkæde betyder, at du hver dag året rundt på et bestemt tidspunkt af dagen - normalt mellem kl. 8.30 og 9.30 - bliver ringet op af en frivillig.

Torsdagscafé ved Ældre Sagen

Torsdagscafè for ældre den 2. og 4. torsdag i måneden kl. 14-16

VIPS ved Mariehøj Kirke og sognehus

Har du nogle timer i overskud og kunne du tænke dig at arbejde sammen med andre i et meningsfuldt frivilligt arbejde er VIPS’erne i Mariehøj måske noget for dig.

Voel - Sminge Pensionistforening

Pensionistforening.

Ældre Sagen Gjern

Ældre Sagens arbejde i dit lokalområde . Lokalkomiteen i dit område har mange aktiviteter til gavn for ældre. Her kan du sammen med andre frivillige deltage i kulturelt, socialt og ældrepolitisk arbejde.

Ældre Sagen Kjellerup

Ældre Sagen Kjellerup tilbyder medlemmerne mange forskelligartede aktiviteter. Mange af aktiviteterne gennemføres hver uge, andre en gang hver anden uge – det kan være spil, motion, sprog eller it.

Ældre Sagen Silkeborg

Vi virker for vore ældre medborgere, nu og i fremtiden. Med din hjælp bliver vi stærkere.

Ældre Sagen Silkeborg Besøgstjeneste

Du kan være med til at skabe lys og liv i en stille tilværelse. 

Ældre Sagens demensaflastere

Rådgivning om demens. Kontakt venligst Ældre Sagens kontor eller Ruth Conradsen.

Ældresagen Them

Vores bisidderordning er tilgængelig for alle - også dig der ikke er medlem af Ældresagen!

Ældretelefonen

Savner du hyggelige samtaler. Så meld dig hos Ældre Sagens Telefonvenner og giv dig selv og et andet menneske glæden ved en hyggelig samtale. 

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk