Ensomhed Alle

Her kan du finde vej til et fællesskab uanset din alder. Hvis du har brug for vejledning, kan du skrive til os på kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk og vi kan hjælpe dig med at finde det rette sted.

Aktive Diabetikere

Vi afprøver nye vaner, hjælper hinanden og udveksler erfaringer.

Aktive Seniorer Silkeborg

Pensionistforening.

Alderslyst Action

Alderslyst Action er en årlig kulturfest i Silkeborg, som afvikles i den sidste uge af skolernes sommerferie ved beboerhuset på Kejlstrupvej 51.

Alderslyst Gymnastikforening

Foruden de mange motionsmuligheder i AG, lægger vi vægt på, at være en folkelig forening, hvor det gode kammeratskab og fællesskab går hånd i hånd med den sunde og sjove motion.

Avalon Game Club

For dig, der har lyst til at spille alle former for rollespil eller ønsker at spille Magic: The Gathering og brætspil.

Bipolar Silkeborg

Velkommen til foreningen for bipolare i Silkeborg!

Vi mødes hver tirsdag fra kl. 19-21. Pt. er vi ca. 10 medlemmer aldersmæssigt fordelt fra 24-67 år - der er også plads til dig! 

Vi glæder os til at se dig! 

Blichers banden - unge med social angst

 

Klubaften hvor personer - især unge - med sociale problemstilllinger kan hygge sammen med hinanden og de frivillige.

Bostøtte ved Silkeborg Kommune

Bostøtte kræver visitation fra Silkeborg Kommune.

Bydelsmødre

Projektet Bydelsmødre hjælper kvinder med etnisk minoritetsbaggrund til at blive aktive medborgere i det danske samfund.

Centerrådet for Rosengårdcenteret

Centerrådet sikrer at der er et bredt udbud af aktiverende og forebyggende tilbud efter brugernes ønske.

Den blå elastik

Hjertemotion på mountainbike

Digitale Venner ved Gigtforeningen

Digitale Venner er for dig, som har lyst til at tale med et andet menneske, der lever med en gigtsygdom.

Ensomhed blandt ældre- kommunale tilbud

Nye undersøgelser viser, at op mod hver fjerde ældre over 65 år i Danmark oplever at føle sig ensom enten ofte eller af og til. Silkeborg Kommune tager del i kampen mod ensomhed.

Familiehjørnet Kirkens Korshær

Et frivilligt og gratis tilbud om familiestøttende indsats for sårbare familier.

Familienetværket Blå Kors

Tilbud om socialt samvær og gratis aktiviteter for udsatte familier, som har brug for et frirum i hverdagen.

Familienetværket Røde Kors

Har du lyst til at give dine børn nogle gode og sjove oplevelser, og en mulighed for at få nye venner?

Folkekirken i Silkeborg

Folkekirken i Silkeborg er fuld af fællesskaber og du er velkommen.

Fællesspisning ved Silkeborg Oasekirke

Vi indbyder til fællesspisning ca. en gang om måneden. Det er altid en fredag aften kl. 17.30-20.

Fængsels-besøgstjeneste Røde Kors

Vil du være besøgsven i Silkeborg Arrest?

Girltalk

Vi arbejder dagligt med at minde unge piger om deres værdi og tale med dem om deres trivsel. På GirlTalk giver vi mulighed for at få luftet svære tanker og følelser, men også glæder og succeser.

 

HA85

Idrætsforening med alt fra esport, gymnastik, håndbold og fodbold.

Idræt om Dagen

Et mekka af forskellige aktiviteter og fællesskab for dig, der har tid til at dyrke idræt i dagtid.

Jysk Børneforsorg (Bo, Skole, Job)

Unge For Ligeværd driver et tilbud for sent udviklede unge i samarbejde med Bo Skole Job og Jysk Børneforsorg.

KFUM/K Familieklubben

Fællesskab for forældre fra ca. 50 år.

KFUM/K Silkeborg- Fredagstræf

Fredagstræf er for alle voksne fra ca. 45 år.

KFUM/K Silkeborg- Tro og Liv

Vi er en gruppe voksne (fra 40 år) som har et fællesskab i KFUM og KFUK i Silkeborg under navnet ”Tro & Liv”.

KFUM/KFUK Kjellerup- Familieleg

Familieleg er et tilbud, hvor børn og voksende inviteres til leg, samtale, musik og kreativitet!

Kirkernes Sociale Arbejde

Vi giver en hånd til dig, som har brug for hjælp og støtte indenfor områder som: Familiehjælp, Praktisk hjælp, Økonomisk rådgivning samt Medvandring.

KvindeCaféen

KvindeCaféen er et åbent dagstilbud til kvinder. Ensomhed og utryghed kan være store daglige udfordringer for mange kvinder, især hvis man også står alene med ansvaret for børn. 
KvindeCaféen vil give kvinder mulighed for at opbygge relationer og blive en del af et godt fællesskab.
Samtidigt vil nydanske kvinder få mulighed for at komme på sporet af den kultur og de normer, der er i Danmark.

Lynghjælperne

Frivillige ved Sejs-Svejbæk Kirke danner ramme for fællesskab og koordinerer arrangementer i tilknytning til kirken.

Marienlund Café og Åben Center

Du kan bl.a. deltage i en spisegruppe, henvist fra en forebyggende medarbejder.

Middag på tværs

Vi har brug for frivillige til forskellige opgaver i.f.m. fælles arrangementer i Silkeborg Kirke.

Mindhelper

Giver unge idéer og redskaber til at håndtere problemer.

Mænds Mødesteder

Mænds Mødesteder er non-profit og ikke-kommercielle mødesteder, de er tilgængelig for alle mænd og deres primære formål er at skabe et trygt og venligt miljø, hvor mænd kan være sammen om meningsfulde projekter i deres eget tempo og i selskab med andre mænd.

Mødestedet

Mødestedet ”Åbent værested for sindslidende”.

NEFOS- netværket for selvmordsramte

NEFOS er en frivillig, landsdækkende organisation, der yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling. Dette kan være alt fra trussel om selvmord til den aktuelle selvmordshandling.

Qnet

Savner du en at tale med? Eller en at følges med til møder hos kommunen? Qnet og Qcafé er et netværk for dig, der har været udsat for vold i en nær relation. Qnet er også for dine børn.

Red Barnet Naturklub Arendalsvej

Naturklubben er et tilbud til børn på Arendalsvej. 

Red Barnet Silkeborg

Som frivillig i en af Red Barnets lokalforeninger hjælper du børn lokalt og globalt og er med til at sikre alle børns ret til et godt børneliv.

Red Barnets Ferielejr

Ferielejren er et tilbud til børn, der af forskellige årsager ellers ikke har så mange muligheder for et godt sommerferie-tilbud.

Red Barnets Oplevelsesklub

Klubben henvender sig til familier, som af den ene eller anden årsag ikke har overskud til at tage på udflugter og få oplevelser med deres børn.

Røde Kors Silkeborg

Røde Kors Silkeborg har et væld af aktiviteter og hjælpetilbud, bl.a. familievenner, familienetværk, netværk for voldsramte kvinder og meget mere.

Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Sejs-Svejbæk Idrætsforening tilbyder handicapfodbold

Selvhjælp Silkeborg

At møde andre der står med de samme svære udfordringer i livet som ens egne giver en dyb følelse af at blive forstået. Herudover er man også til stor gavn for de andre i gruppen, fordi man kan dele ud af egne erfaringer omkring det fælles emne.

Selvhjælp Silkeborg - Pårørende til psykisk sårbare

Som pårørende til psykisk sårbare, får du hos Selvhjælp Silkeborg mulighed for at møde ligesindede, dele erfaringer, modtage hjælp og støtte andre.

Silkeborg Kalders Pigepanel

Silkeborg Kalders Pigepanel er et netværk for kvinder mellem 20 og 40 år, der enten er flyttet til Silkeborg Kommune, eller blot overvejer det.

Silkeborg Kirkes telefontjeneste

Silkeborg Kirke opstarter en telefontjeneste. Her kan du enten bede om at blive ringet op med jævne mellemrum eller melde dig som telefonven.

Sind Pårørenderådgivning

Rådgivning ved psykolog i Silkeborg tirsdag i ulige uger fra kl. 15-17 eller efter aftale. For alle der er pårørende til en person med en psykisk sygdom. Tilbuddet er gratis. Samtalerne er både åbne for børn, unge og voksne pårørende.

Sind Ungdom

Vi rummer det hele. Sind Ungdom tilbyder et frirum til unge psykisk sårbare og unge pårørende, hvor man kan lære af hinanden og bryde med ensomhed og tomrum.

Sind-nettet

SIND-NETTET formidler kontakt mellem en frivillig besøgsven – også kaldet en frivillig støtte- og kontaktperson – og en borger, der ønsker at modtage besøg.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk