Familie og forældrerollen

Adventistkirken

Adventistkirken i Silkeborg er engageret i forskellige sociale indsatser.

Autismeforum Silkeborg

Hvem er vi? Vi er en lokalafdeling af Landsforeningen Autisme. Foreningens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med autisme spektrum forstyrrelser, herunder infantil autisme og Aspergers syndrom. De fleste af vores medlemmer er forældre til børn med ASF.

Børns vilkår

Når lynet slår ned i barndommen. Når et fællesskab ikke er for alle. Skilsmisse.

Børns Voksenvenner Silkeborg

En voksenven er en børneglad, ansvarsfuld person, der har overskud og lyst til frivilligt og ulønnet at glæde et barn med sit nærvær.

Den rullende kagemand- fødselsdagshjælp fra Mødrehjælpen

Alle børn skal have mulighed for at blive fejret af vennerne.
Vil du gerne give dit barn en festlig fødselsdag, men har svært ved at få enderne til at nå sammen? Mødrehjælpens fødselsdagshjælp Den Rullende Kagemand giver dig mulighed for at søge om bidrag til fødselsdagsfesten.

Familiehjørnet Kirkens Korshær

Et frivilligt og gratis tilbud om familiestøttende indsats for sårbare familier.

Familienetværket Blå Kors

Tilbud om socialt samvær og gratis aktiviteter for udsatte familier, som har brug for et frirum i hverdagen.

Familienetværket Røde Kors

Har du lyst til at give dine børn nogle gode og sjove oplevelser, og en mulighed for at få nye venner?

FBU ForældreLANDSforeningen - Region Midtjylland

Landsforeningen tilbyder FBU-Linjen, som er åben og anonym telefon-rådgivning.

Foreningen Far

Foreningen Far er til glæde og støtte for børn og forældre.

Forældreforeningen Vi har mistet et barn

Foreningens formål er at formidle kontakt mellem forældre, der har mistet et barn f.eks. ved sygdom, ulykke, trafikuheld, selvmord eller drab.

Fællesspisning ved Silkeborg Oasekirke

Vi indbyder til fællesspisning ca. en gang om måneden. Det er altid en fredag aften kl. 17.30-20.

KFUM/K Familieklubben

Fællesskab for forældre fra ca. 50 år.

KFUM/KFUK Kjellerup- Familieleg

Familieleg er et tilbud, hvor børn og voksende inviteres til leg, samtale, musik og kreativitet!

Kom Videre Mand

Vil du videre efter en fyring, videre efter periode uden ansættelse eller er du midt i en svær opsigelse – ELLER er du midt i en skilsmisse eller lignende - så er Kom Videre MAND måske noget for dig.

KvindeCaféen

KvindeCaféen er et åbent dagstilbud til kvinder. Ensomhed og utryghed kan være store daglige udfordringer for mange kvinder, især hvis man også står alene med ansvaret for børn. 
KvindeCaféen vil give kvinder mulighed for at opbygge relationer og blive en del af et godt fællesskab.
Samtidigt vil nydanske kvinder få mulighed for at komme på sporet af den kultur og de normer, der er i Danmark.

Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød

Find adresser og programmer for de lokale afdelinger på Landsforeningens hjemmeside. Det nærmeste tilbud for borgere i Silkeborg findes i Århus.

Mandeværket

Foreningens formål er at stille sig til rådighed for mænd og deres familier. Vi tilbyder rådgivning, vejledning og kurser til dem som har brug for det, og til dem som kunne tænke sig at leve et bedre liv med deres familier.

Mødrehjælpen

Mødrehjælpen iværksætter aktiviteter til gavn for børn, mødre og fædre i lokalområdet.

Qnet

Savner du en at tale med? Eller en at følges med til møder hos kommunen? Qnet og Qcafé er et netværk for dig, der har været udsat for vold i en nær relation. Qnet er også for dine børn.

Red Barnet Naturklub Arendalsvej

Naturklubben er et tilbud til børn på Arendalsvej. 

Red Barnet Silkeborg

Som frivillig i en af Red Barnets lokalforeninger hjælper du børn lokalt og globalt og er med til at sikre alle børns ret til et godt børneliv.

Red Barnets Ferielejr

Ferielejren er et tilbud til børn, der af forskellige årsager ellers ikke har så mange muligheder for et godt sommerferie-tilbud.

Red Barnets Oplevelsesklub

Klubben henvender sig til familier, som af den ene eller anden årsag ikke har overskud til at tage på udflugter og få oplevelser med deres børn.

Selvhjælp Silkeborg

At møde andre der står med de samme svære udfordringer i livet som ens egne giver en dyb følelse af at blive forstået. Herudover er man også til stor gavn for de andre i gruppen, fordi man kan dele ud af egne erfaringer omkring det fælles emne.

Silkeborg Kirke

Silkeborg Kirke er en levende kirke, og mange af vores arrangementer og aktiviteter bygger på frivillige kræfter. Vil du være med i fællesskabet?

Silkeborg Oasekirke

I Silkeborg Oasekirke kan du finde fællesskab og hente hjælp, når du oplever, at livet er ensomt, svært og barskt.

Sind Pårørenderådgivning

Rådgivning ved psykolog i Silkeborg tirsdag i ulige uger fra kl. 15-17 eller efter aftale. For alle der er pårørende til en person med en psykisk sygdom. Tilbuddet er gratis. Samtalerne er både åbne for børn, unge og voksne pårørende.

Stop Madspild Silkeborg

Stop Madspild Silkeborg er en non-profit, humanitær forening, og vores formål er at indsamle overskudsfødevarer og fordele dem blandt socialt trængte mennesker.

Ældre Sagen Them, Gå-Med-Ven

Bisidder-ordning.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk