Handicap

Cyberhus

Anonym chatrådgivning og brevkasse for unge.

Dansk Blindesamfund

Vidste du • At Dansk Blindesamfund er en landsdækkende forening af blinde og svagsynede med ca. 12.000 medlemmer. • At foreningens formål først og fremmest er at varetage blinde og svagsynedes interesser og sikre den enkelte størst mulig selvbestemmelse over eget liv

Dansk Handicapforbund

Målsætningen for Dansk Handicap Forbund’s arbejde er et samfund for alle. Det er en brugerstyret organisation af mennesker med fysisk handicap.

Et liv som ordblind

På Et liv som ordblind, kan man læse om livet som ordblind og alle de muligheder der findes, selvom man har svært ved, at læse og stave.

Fysisk Aktiv

Foreningens formål er at skabe grundlag for psykisk og fysisk udviklingshæmmedes udøvelse af idræt under betryggende ledelse og opsyn.

Gødvad Gymnastik- og Idrætsforening

Vi har et bredt udvalg af gymnastik- motionstilbud til børn og voksne.

Gødvad IF Fodbold

Vintertræning indendørs fodbold. For piger og drenge i alderen ca. 6-14 år – som har generelle indlæringsvanskeligheder eller udviklingshandicap.

Himmelbjerg Golf Club

Golf for bevægelseshæmmede og døve i alle aldre.

Høreforeningen

Arbejder bl.a. for at sikre de høreskadede/hørehandicappede de bedste vilkår og sikre tilgængelighed for høreskadede/hørehandicappede overalt i kommunen.

Kjellerup Skytteforening

Skydning i Kjellerup Skytteforening er for alle fra 7 år og op.

Lavia Aarhus

Klik ind på Lavia Aarhus's hjemmeside.

Lavia Viborg

Klik ind på Lavia Viborgs hjemmeside.

Parasport Danmark.

Klik ind på Parasports hjemmeside.

Rideklubben Hinnitus

Hos Rideklubben Hinnitus er der plads til både at være hygge-rytter og at have høje ambitioner med sin ridning.

Silkeborg Orienteringsklub

Silkeborg Orienteringsklub har et meget alsidigt træningsprogram ugen igennem hele året - og det er for hele familien.

Silkeborg Roklub

Silkeborg Roklubs Handicapafdeling har til formål at tilbyde handicappede træning i romaskiner, styrketræning, og for nogles vedkommende, også roinstruktion.

Synslinjen

Synslinjen er en gratis telefonrådgivning, der kan give støtte og vejledning til mennesker, der får en alvorlig synsnedsættelse eller er bange for at miste synet.
Vi giver også støtte og vejledning til pårørende og fagpersoner.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk