Lektiehjælp

Come Together

- en frivillig mentorordning for udsatte unge.

Et liv som ordblind

På Et liv som ordblind, kan man læse om livet som ordblind og alle de muligheder der findes, selvom man har svært ved, at læse og stave.

Interkulturel Forening

Vi samarbejder med Silkeborg Ungdomsskole og UU Silkeborg i et fritidsprojekt på Sølystskolen. Målgruppen er 14 – ca. 30-årige udlændinge i Silkeborg kommune.

Lektiehjælp Ældre Sagen Them

Lektiecafé på Frisholm Skole.

Lektieven

Lektievenner ved Red Barnet er et tilbud til børn i skolealderen 2.-9. klasse

Røde Kors Silkeborg

Røde Kors Silkeborg har et væld af aktiviteter og hjælpetilbud, bl.a. familievenner, familienetværk, netværk for voldsramte kvinder og meget mere.

Ungdommens Røde Kors Silkeborg

Ungdommens Røde Kors er en moderne børne- og ungdomsorganisation med over 1.900 medlemmer og mange frivillige. Vi arbejder på at forbedre hverdagen for sårbare børn og unge. Det gør vi gennem mange forskellige aktiviteter over hele landet og ved at tage del i den offentlige debat.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk