Patientforeninger

Aktive Diabetikere

Vi afprøver nye vaner, hjælper hinanden og udveksler erfaringer.

Alzheimerforeningens lokalforening Østjylland

Foreningens formål er bekæmpelse og behandling af demenssygdomme, at bedre vilkårene for patienter og pårørende bla. ved at støtte forskning, samt oplyse og rådgive om demenssygdomme. Bestyrelsen er sammensat af pårørende til demente, fagpersoner og forskere, så formålet tilgodeses bedst

Den blå elastik

Hjertemotion på mountainbike

Diabetesforeningen Silkeborg

I Diabetesforeningen ønsker vi at hjælpe dig, der på den ene eller anden måde er berørt af diabetes. Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål og give dig nogle redskaber til ikke bare at "leve med" diabetes - men til at leve godt med diabetes.

Digitale Venner ved Gigtforeningen

Digitale Venner er for dig, som har lyst til at tale med et andet menneske, der lever med en gigtsygdom.

Gigtforeningen

Vi kæmper for, at mennesker med sygdomme og smerter i led, ryg og muskler får et bedre liv. Tidligere indsats. Færre smerter. Mere Styrke.

Hjernesagen

HjerneSagen er en forening for senhjerneskadede, som følge af blodpropper, hjerneblødning eller trafikuheld.

Hjerneskadeforeningen

Tilbud om samvær og aktiviteter for senhjerneskadede i Silkeborg kommune.

Hjerteforeningen Silkeborg

Lokalkomiteen laver i løbet af året en række arrangementer som f.eks. rygestopkurser, gymnastik, hjertestarterkurser, foredrag, blodtryksmålinger, nytårsmarch m.m. Der vil de næste 5 år være fokus på kvinder og hjertekarsygdomme, da der er stor brug for mere viden på dette område.

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse skal fortsat udvikle sig således, at også nye, fremtidige grupper af frivillige vil slutte sig til foreningen og deltage i kampen for sagen - til gavn for kræftpatienter.

MCSforeningen

Foreningen for duft- og kemikalieoverfølsomhed (Multiple Chemical Sensitivity)

Osteoporoseforeningen

At få knogleskørhed/osteoporose, vil for de fleste betyde en omvæltning. Osteoporosen griber ind i tilværelsen og kan i mange tilfælde medføre uventede praktiske, menneskelige og økonomiske problemer. Vi kan vejlede og støtte dig og dine pårørende.

Parkinsonklubben Silkeborg

Formålet er at støtte parkinsonpatienter og deres pårørende med de problemer, der opstår af sygdommen og dens forløb. At forbedre vore vilkår ved såvel kollektiv som individuel støtte.

Scleroseforeningens Lokalafdeling Silkeborg

Lokalafdelingen Silkeborg har 3 hovedformål: - At skabe synlighed lokalt - At opnå lokalpolitisk indflydelse - At lave sociale aktiviteter for Scleroseramte og pårørende og at støtte Scleroseramte i, at leve et godt liv med Multipel Sclerose.

Stomiforeningen COPA

Foreningens formål er at varetage interesser for stomi- og reservoiropererede samt personer med sygdomme der kan føre til anlæggelse af stomi/reservoir.

Synslinjen

Synslinjen er en gratis telefonrådgivning, der kan give støtte og vejledning til mennesker, der får en alvorlig synsnedsættelse eller er bange for at miste synet.
Vi giver også støtte og vejledning til pårørende og fagpersoner.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk