Venneforeninger, Ældreområdet

Aarhusbakkens Pensionistforening

Pensionistforening.

Aktive Seniorer Silkeborg

Pensionistforening.

Ans-Grønbæk Pensionistforening

Pensionistforening.

Balle Sogns Pensionistforening

En forening med masser af arrangementer – udflugter, foredrag, krolf, bowling og meget andet.

Birkebos Venner

Pensionistforening.

Centerrådet for Rosengårdcenteret

Centerrådet sikrer at der er et bredt udbud af aktiverende og forebyggende tilbud efter brugernes ønske.

Centerrådet Virklund Plejecenter

Vi driver aktivitetscentret på Virklund Plejecenter.

Danske Seniorer Funder

Seniorforening.

Gødvads Venner

Formål for Venneforeningen: At støtte og samarbejde med ledelse og personale i bestræbelserne på at værne om et godt og aktivt miljø på Gødvad plejecenter.

Hjælp til it og nem-id for ældre

Hvis du som senior har brug for computer hjælp og nem-id.

Kjellerup og Omegns Efterlønsklub

Kjellerup og Omegns Efterlønsklub er en tværfaglig efterlønsklub i den tidligere Kjellerup kommune.

Kjellerup Pensionistforening

Kjellerup Pensionistforening er for alle efterlønsmodtagere og pensionister i Kjellerup og omegn.

Kragelund Pensionistforening

Pensionistforening.

Linå Sogns Pensionistforening

Foreningens formål er at samle sogns borger til møder og udflugter af både oplysende og underholdende art.

Lysbros Venner

Lysbro’s Venner byder på god fornøjelig underholdning for Lysbro Plejecenters beboere, deres pårørende, venner og medlemmer af foreningen og alle som har lyst til en glad aften.

Nørrevang Pensionistforening

Pensionistforening.

OK-Klubben Silkeborg

Pensionistforening.

Sandgårdsparkens Bruger- og Venneforening

Bruger og Venneforeningen arbejder på at udbygge kontakten mellem plejecentret og egnens beboere.

Sejling Pensionistforening

Pensionistforening.

Sejs Guldagerklub

Pensionistforening.

Serup Pensionistforening

Pensionistforening.

Sinding Pensionistforening

Pensionistforening.

Solgårdens brugerråd

I Brugerrådet er der 6 personer som er engageret i at lave fællesarrangementer hver anden onsdag.

Them Pensionistforening

Pensionistforening.

Thorning Seniorklub

Seniorklub.

Vinderslev Pensionistforening.

Pensionist forening.

Virklund Seniorklub

Seniorklub

Voel - Sminge Pensionistforening

Pensionistforening.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk