Skip to main content

Rådgivning & Sparring

FÅ RÅDGIVNING OG SPARRING – MED UDGANGSPUNKT I DIT BEHOV
Har I brug for konsulentbistand eller sparring til at komme videre – for at blive mere synlige, skaffe flere frivillige eller udarbejde nye tilbud og projekter?

Hver dag møder vi mange engagerede og dygtige frivillige og ansatte i de lokale foreninger. Vi oplever, at foreninger - uanset ressourcer eller kompetencer - kan have brug for andre øjne på deres daglige praksis, eller at de møder udfordringer og opgaver, som det kan være svært at løse selv. 
 
Hvis I savner viden, inspiration, sparring eller redskaber, tilbyder vi råd og vejledning om frivillige socialt arbejde og om foreningsudvikling og drift. Vi er sat i verden for jer – og vi vil gerne medvirke til, at jeres foreningsaktiviteter bliver så gode som mulige - for både brugere, frivillige og ansatte.

Jeres behov er udgangspunktet
Vi ligger ikke inde med en facitliste med løsningen på jeres udfordring – for løsningen er i høj grad afhængig af jeres konkrete behov og specifikke omstændigheder. Det er jer, der kender jeres forening og frivilligmiljø bedst.

Vi bidrager til løsningen med en bred indsigt i foreningslivet og det frivillige sociale arbejde, der kan give nye perspektiver på jeres forening og arbejde. Og vi har et stort netværk, hvor vi kan hente viden og støtte. Hvis vi ikke selv har den ekspertviden, der skal til, hjælper vi gerne med at finde andre, som kan hjælpe.

Vi tilbyder en bred vifte af ydelser, der tager udgangspunkt i jeres behov og særlige omstændigheder, ressourcer og udfordringer!  

Det er gratis for medlemsforeninger
Vores rådgivning er gratis og ydes af vores ansatte eller frivillige. Det kan foregå over telefonen eller på mail, men vi foretrækker personlige møder, da det oftest giver det bedste resultat – og vi kommer gerne ud til jer. Vi engagerer os i kortere eller længere perioder alt efter jeres behov.

Hvem kan få rådgivning?

  • Frivillige, bestyrelser og ansatte i frivillige sociale organisationer
  • Dig, der ved at etablere en forening, et netværk eller et nyt projekt inden for det frivillige sociale arbejde
  • Offentlige organisationer eller private virksomheder, der ønsker at etablere samarbejde med frivillige sociale organisationer.
For foreninger, kommuner, samt virksomheder uden for Silkeborg Kommune er vores konsulenthonorar som følger:

30 minutters oplæg for region eller andre kommuner: 2.000 kr. plus kørsel.

45 minutters oplæg, inkl. opsamling: 3.000 kr. plus kørsel. 

Tilrettelæggelse og facilitering af workshops á 3 timers varighed: 5.000 kr.

Tilrettelæggelse og facilitering af workshop á 6 timers varighed: 7.000 kr. 

Undtaget herfra er medlemsforeninger ved Frivilligcenter Silkeborg.
"Du kan få et overblik over de hovedområder, vi tilbyder rådgivning inden for, i menuen til højre. Har I andre behov, så tag endelig fat i os, så vi kan finde den rette hjælp og støtte til jer"