Skip to main content

Opstart af ny forening

SKAL I STARTE EN NY FORENING?

En forening opfattes normalt som en sammenslutning af mennesker med et fælles mål eller en fælles interesse, som er organiseret og ledet efter almindelige demokratiske regler og procedurer. I Danmark er foreningsfriheden nedskrevet i Grundlovens § 78, hvoraf det fremgår, at alle har ret til at danne foreninger og ikke kan opløses af staten - så længe formålet er lovligt. Derudover er der ikke en egentlig lov om foreninger i Danmark, som stiller krav til, hvordan en forening skal styres eller drives. Foreninger kan være underlagt lovgivning fra andre områder, fx persondataloven, erstatningsansvar eller eventuelt medarbejderansvar.

Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

  • Formål med foreningen (hvad – hvorfor – for hvem?)
  • Hvordan foreningen skal organiseres?
  • Bestyrelsens sammensætning og ansvar
  • Forventede udgifter
  • Støttemuligheder - offentlig, private fonde m.v.?
  • Vedtægter
  • Stiftende generalforsamling
  • Samarbejdspartnere
"Det, som styrer og bestemmer over foreningen, er derfor ofte foreningens vedtægter. Der er heller ingen formelle krav til vedtægterne, så det er op til den enkelte forening, hvad der skal stå i dem. Imidlertid er der en lang tradition for opbygningen af foreninger og vedtægter, og forskellige puljer og fonde kan ligeledes stille krav til en forening, hvis den skal modtage støtte."